Schoolreglement

Op vraag van de directies van de Stedelijke Basisscholen van Geel werd het algemeen schoolreglement aangepast. Het oude reglement dateerde van 2001 en diende aangepast te worden aan de wettelijke vereisten. Het nieuwe reglement gaat in op 1 september 2009.