Strijd tegen huisjesmelkers

De stad Geel is de strijd aangegaan met huisjesmelkers. Recent liet de stad 2 panden in Elsum, 1 in Poiel en 1 op de Tessenderloseweg sluiten. Het gaat in totaal om 66 appartementen. Voor 10 gezinnen heeft de stad samen met de Geelse Bouwmaatschappij een oplossing gevonden in doorgangswoningen. De mensen leefden vaak in veel te kleine of gebrekkige ruimtes. Geel heeft nog een 10-tal panden in het vizier.