Meer inschrijvingen op KHK

De Katholieke Hogeshool Kempen ziet haar leerlingenaantal flink stijgen. Ten opzichte van vorig jaar zijn er momenteel 14% meer inschrijvingen. Bij de 3 vestigingen in Geel, Turnhout en Vorselaar staat de tellet bijna op 1700. Vooral de lerarenopleiding heeft veel succes. De KHK houdt nog een infodag op zaterdag 29 augustus van 10 tot 15uur.