Bestemming voor Kievermont

IOK, de stad Geel en andere betrokken actoren sluiten een overeenkomst af met de Vlaamse regering voor de herinrichting van het voormalige militaire domein Kievermont. De overeenkomst bevat de nodige verbintenissen van elke betrokken partij, onder meer inzake bodemsanering en infrastructuurwerken. Zo zullen alle aanvragen voor goedkeuringen, vergunningen en steunmaatregelen via 1 loket lopen. Dat moet de behandelingstermijnen inkorten. e herinrichting van Kievermont maakt deel uit van het Campinaproject, een initiatief van IOK, de stad Geel en de gemeenten Dessel en Mol. Het Campinaproject wil een businesslink tussen VITO en de Katholieke Hogeschool Kempen uitbouwen. De bedoeling is dat de verlaten Kievermontsite wordt omgevormd tot een investeringszone, groenzone en recreatiezone.