GGG zoekt kandidaten

He Geels Geschiedkundig Genootschap zoekt stamboomonderzoekers en mensen die oude documenten wilen lezen. Er wordt gestart met een werkgroep oud schrift, waarin mensen Middelnederlandse teksten leren te ontcijferen. Er is in Geel een uitgebreid archief aanwezig dat nog grotendeels ontsloten moet worden. De eerste bijeenkomst is op maandag 5 oktober om 19.30u in het stadsarchief van Geel.