Onderzoek hoogbouw

Het stadsbestuur van Geel gaat onderzoeken hoe en waar hoogbouw kan worden toegelaten in de stad. De gemeenteraad heeft beslist om voor dit algemeen onderzoek een studiebureau aan te stellen. Directe aanleiding zijn 2 geplande privéprojecten nabij de rotonde van de Antwerpsesteenweg. Het gaat telkens om 7 tot 9 bouwlagen.