Verhoging kostprijs groot huisvuil

De stad Geel verhoogt het tarief voor de ophaling van groot huisvuil. Voortaan wordt per kilo afval 20 cent aangerekend, dit is ook het tarief dat gehanteerd wordt bij de ophaling van restafval. Voor de eerste ophaling van het jaar wordt geen extra kost aangerekend, elke extra ophaling kost 10 euro.