Info- en inspraakavond mobiliteit

Het stadsbestuur van Geel houdt enkele info- en inspraakavonden over het mobiliteitsplan. Naar aanleiding van het stadsvernieuwingsproject Gheelodroom wordt dit plan aangepast. De burger krijgt hierin inspraak en wordt uitgenodigd op dinsdag 24 november in het ontmoetingscentrum van Winkelomheide, op donderdag 26 november op de KHK of dinsdag 1 december in de parochiezaal van Stelen. De sessies starten telkens om 20 uur.