Syndicale Sint

Dinsdag bracht een syndicale sint een bezoek aan een aantal interimkantoren op de Markt in Geel. De in een groen gewaad uitgedoste sint gaf overal een verlanglijst af met afspraken voor een vlotte dinstverlening. De lijst werd opgemaakt aan de hand van klachten die binnenkwamen bij het ACV. Interimkantoren die openstonden voor de boodschap kregen een Sinticaal certificaat overhandigd. Op 7 en 14 december houdt ACV in de lokalen aan het Stationsplein informatievoormiddagen voor uitzendkrachten.