NV-A wil verkeersaanpassing aan containerpark

NV-a Geel ijvert voor een aanpassing van de verkeerssituatie in de omgeving van het containerpark. Momenteel moet al het verkeer komende van het containerpark langs Poiel passeren, waar een school gelegen is. Vervolgens moet dit verkeer het centrum passeren. Het betreft niet enkel personenwagens, maar ook zwaar vervoer. NV-A stelt daarom voor om de enkelrichting aan het containerpark om te keren, en de doorgang vanaf de ring aan Poiel toegankelijk te maken in de richting van het containerpark. Er werd door de buurtbewoners tevens een bezwaarschrift en een petitie ingediend.