Visie Ijzeren Rijn

De stad Geel heeft een aantal bedenkingen geformuleerd bij de plannen van Infrabel om de Ijzeren Rijn voor het goederenvervoer via spoor weer op te waarderen. Om extra verkeershinder te vermijden, ziet Geel liefst dat de spoorweg in het centrum ondergronds zou gaan, van de Ring tot aan de Retieseweg-Logen. Ook wil Geel maatregelen om trillingen en geluidsoverlast te vermijden.