Schepenwissel nog niet rond

Er zijn nog geen nieuwe schepenen bekend, die de plaats van Jos Sannen en Griet Smaers zouden innemen vanaf 2010. Op het partijbestuur van 14 januari zou een voorstel ter goedkeuring voorgelegd worden. Mogelijk neemt Tom Vervoort een deel van de bevoegdheden van Sannen over, en wordt Griet Verhesen bevoegd voor onderwijs, zo meldt het Nieuwsblad van Geel. Leen Beke en Ben Van Looveren zijn mogelijke opvolgers voor de zetel van Griet Smaers. De eerstvolgende gemeenteraad vindt plaats op 1 februari, tegen die datum moet alles in kannen en kruiken zijn.