Detailhandel

Unizo Kempen hield een ontbijtvergadering met de lokale gemeentebesturen over de nieuwe Ikea-wet. Die verbiedt gemeentes om de inplanting van nieuwe handelsvestigingen te beoordelen op economische gevolgen voor de bestaande detailhandel. Toch stelt Unizo vast dat er heel veel verkoopsoppervlakte wordt vergund, terwijl de leegstand toeneemt. Unizo streeft daarom naar een strategische aanpak van de bescherming van de detailhandel.