Meer energiesnoeiers

Vlaams minister Freya Van den Bossche (SP.A) is akkoord met de aanwerving van 5 bijkomende voltijdse energiesnoeiers voor vzw Milieu en Werk in de Kempen. Milieu en Werk leidt laaggeschoolden of langdurig werklozen op tot energiesnoeiers. Die meten het energieverbruik bij mensen thuis en geven ook besparingstips. De energiesnoeiers werken in opdracht van 18 Kempense gemeenten.