Geel

Belastingbrief

Het Geelse stadsbestuur neemt afstand van alle initiatieven van privépersonen of firma’s om in stedelijke gebouwen belastingsbrieven van Gelenaren in te vullen en te berekenen. De zitdagen die via advertenties of strooibriefjes in die zin werden aangekondigd zullen dus zeker niet in stadhuis of bibliotheek plaatsvinden. Sommige initiatiefnemers treden naast deze dienstverlening ook op als makelaar ter promotie van pensioensparen en verzekeringen. Gelenaren die hulp zoeken bij het invullen van hun belastingsbrief kunnen zich wenden tot het Ministerie van Financiën, Werft 65.