Beperking op afmetingen affiches

De nieuwe politiecodex legt verenigingen en organisaties die hun evenement in Geel willen aankondigen voortaan een maximum afmeting voor affiches op. In de toekomst wordt A2 (594×420 mm) de maximum toegelaten grootte. Deze regel wordt vanaf 1 januari 2011 definitief toegepast, tot dan geldt een overgangsmaat-regel. Op die manier kunnen alle organisatoren hun evenement op gelijke manier aankondigen.