Evacuatieoefening

BP in Geel houdt deze week een interne evacuatieoefening om de ontruimingsprocedure te toetsen aan de werkelijkheid. Dag en uur worden daarbij vooraf niet meegedeeld. De oefening start en stopt met een alles-veiligsignaal, één lange toon gedurende 1 minuut. Onmiddellijk daarna wordt er als onderdeel van de oefening brandalarm gegeven. Dat is een opeenvolging van korte tonen. BP wil zo vooraf ongerustheid bij omwonenden of passanten wegnemen.