Oktobercontroles

Ook in de maand oktober zal de politie snelheidscontroles uitvoeren. De agenten van de politiezone Geel zullen deze maand zeker flitsen in de Doornboomstraat en Kievermont. Ook op andere plaatsen gebeuren er nog onaangekondigde controles.