Geel

Geel dreigt zonder strooizout te vallen

De stad Geel dreigt zonder zout te komen zitten. Leveranciers kunnen niet meer leveren omdat het Agentschap Wegen en Verkeer contracten heeft afgesloten waarbij zij het zout opvorderen. Het agentschap wegen en verkeer wil het woord opvorderen wel nuanceren. Een woordvoerder zegt dat er jaarcontracten worden opgemaakt met de leveranciers met daarin vermeld dat hetgeen het agentschap besteld ook geleverd moet worden. Zoniet zijn er boetes aan verbonden. Buiten Geel zijn er nog 4 andere gemeenten uit de provincie die in de problemen komen bij een nieuwe winterprik. In Turnhout is het noodplan al in werking. Enkel op de meest noodzakelijke wegen en fietspaden wordt nog gestrooid. Vrijdag is er een onderhoud tussen het agentschap met de gouverneur van de provincie en de leveranciers.