Geel

Geel krijgt postsorteercentrum

Geel krijgt een eigen postsorteercentrum. Dat komt aan de Lammerdries, op de grens met Olen. Het is de bedoeling dat ook de postbodes van Olen op termijn naar daar verhuizen. De verhuizing heeft tot gevolg dat de postbodes hun rondes anders zullen organiseren en dat inwoners de post op een ander moment in de bus kunnen krijgen. De postloketten blijven in het centrum van Geel, maar wellicht niet op dezelfde plaats.