Olen

Basisscholen brengen verkeer in kaart

De basisscholen Sint-Dimpna in het centrum van Geel en Sint-Hubertus in Ten Aard hebben de verkeersknelpunten in hun schoolomgeving opgelijst. Het gaat vooral om gebrekkige of ontbrekende fietspaden en oversteken, snel en druk verkeer en lange wachttijden aan de verkeerslichten. Hun bevindingen legden de leerlingen voor aan het stadsbestuur.