Olen is pilootgemeente voor nieuw Beleids en Beheerscyclus in Vlaanderen

Olen zal vanaf dit jaar als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen werken met de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus. Dit is het nieuwe financiële systeem, dat alle gemeenten verplicht moeten invoeren vanaf 1 januari 2014. Het uitgangspunt van BBC is dat de gemeenteraad zich alleen nog met de grote lijnen zal bezighouden en niet meer met de details. Alleen over de prioritaire beleidsdoelstellingen zou nog iets diepgaander moeten gerapporteerd worden. Olen stelde de voorbije jaren al een model van beleidsnota op waarin alle ontvangsten en uitgaven zijn opgenomen rond 7 strategische doelstellingen. Hierrond zijn een aantal doelstellingen geformuleerd, die verder vertaald worden in actieplannen en concrete acties. Als gevolg van de nieuwe methodiek ziet het eindresultaat er totaal anders uit dan de vorige jaren. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen gewone en buitengewone dienst zodat het tijdperk van de grote overschotten onherroepelijk voorbij is