Geel

Groen klaagt Geels beleid leegstand aan

Jeroen Dillen gemeenteraadslid voor Groen in Geel is niet te spreken over het Geelse beleid tegen leegstand. De opmaak van de inventarisatie door het IOK is nog altijd niet opgestart. Groen heeft de afgelopen maanden en jaren meermaals aangedrongen bij het Geelse stadsbestuur om de leegstand in de stad effectief aan te pakken. Eerst schoof het stadsbestuur de zwarte piet door naar de Vlaamse overheid omdat die bevoegd was voor de vaststellingen en de stad enkel kon belasten op basis van de Vlaamse leegstandslijsten.


Het probleem van leegstand in Geel werd door de bevoegde schepen Tom Vervoort ook lange tijd geminimaliseerd. Al twee jaar is het nieuwe grond- en pandendecreet van kracht. Vanaf dan is elk gemeentebestuur verplicht om zelf de leegstand te inventariseren. Het Geelse stadsbestuur reageerde door deze verantwoordelijkheid meteen door te schuiven naar het IOK. De stad geeft eerst een zogenaamde vermoedenslijst door aan het IOK met adressen van leegstaande panden. Dan gaan medewerkers van het IOK een administratief onderzoek en plaatsbezoek doen. Als het vermoeden van leegstand wordt bevestigd, komt de woning op de leegstandlijst terecht. Na 1 jaar volgt dan een leegstandsheffing. Maar de eigenaar kan nog verzet aantekenenen als hij kan aantonen dat de woning toch bewoond was.


Op 1 februari vorig jaar werd een vermoedenslijst met 369 adressen goedgekeurd door het Geelse schepencollege. Een week later werd deze lijst bezorgd aan het IOK. Tot op heden is er nog geen enkel plaatsbezoek uitgevoerd. Het effectief belasten van leegstand start dus tenvroegste in 2013. Drie jaar nadat de stad alle bevoegdheden hiervoor in handen kreeg. Ondertussen betaalt de stad Geel wel voor de dienstverlening van het IOK, ook zonder resultaat. De rekening aan het IOK bedraagt ruim 17.000 euro per jaar, volgens Groen gemeenteraadslid Jeroen Dillen. Ondertussen zijn vele mensen op zoek naar een betaalbare woning en worden karakteristieke villa’s platgewalst. Bij het begin van deze legislatuur bleek betaalbare huisvesting een absolute prioriteit voor het stadsbestuur. Maar de CD&V komt niet verder dan het herhalen van oude beloftes.