Geel

Stad zoekt jobstudenten

De stad Geel is op zoek naar jobstudenten voor de maanden juli en augustus. Het betreft per maand vijf jobstudenten voor de stedelijke jeugddienst, tien jobstudenten voor de stedelijke werkplaats, twee jobstudenten voor de dienst burgerzaken en een jobstudent voor de dienst wijkwerking in de maand augustus. De selectie gebeurt op basis van een sollicitatiegesprek in de tweede week van de paasvakantie. De uiterste datum van indienen van de kandidaturen is vastgesteld op 29 maart. Kandidaturen moeten tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan de onthaalbalie van het stadhuis of per post toekomen op de personeelsdienst, stadhuis, Werft 20. De aanwervingvoorwaarden vind je terug op www.geel.be. Daar kan je ook het sollicitatieformulier downloaden.