Geel

Wat is Geel 2012?

Sinds enkele dagen is er een nieuwe website online voor Geel nl. www.geel2012.be. De initiatiefnemers doen er heel geheimzinnig over. Momenteel worden er twee vragen gesteld aan de Gelenaars. Of ze graag in hun stad wonen en of ze willen meewerken aan de toekomst van Geel. Over het initiatief wordt veel gepraat in de straat.


De meest gestelde vraag :  wie zijn de initiatiefnemers? Zou het één van de politieke partijen uit Geel zijn? Best mogelijk met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.