Geel

Na lijst, nu ook slogan bekend van CD&V Geel

De Geelse afdeling van CD&V maakte de slogan bekend waarmee ze naar de verkiezingen van 14 oktober gaat. "Samen voor Geel" moet duidelijk maken waar de partij voor staat en gaat. "We kiezen met deze 3 woorden voor een positief signaal", legt lijsttrekker Leen Beke uit. "Samen duidt op het feit dat we als een hechte groep de verkiezingen en de toekomst tegemoet gaan, maar ook op de samenwerking die we aangaan met de Gelenaars. Het partijprogramma werd samengesteld met de hulp van vele Gelenaars. ‘Voor’ geeft aan dat we de toekomst positief tegemoet zien en in de toekomst verder willen besturen. We engageren ons om alles in het werk te stellen om Geel en haar inwoners te kunnen dienen met het best mogelijke beleid, gebaseerd op de ervaring van onze zetelende mensen en de vernieuwende ideeën van de nieuwe kandidaten".


Nadat CD&V Geel als eerste partij de kieslijst bekendmaakte komt ze ook als eerste met de campagneslogan naar buiten. "Dit bewijst eens te meer dat we zeer actief bezig zijn met de verkiezingen, maar ook met de toekomst van Geel", vertelt Leen Beke. "En dat is nodig, want een stad als Geel besturen doe je niet à la minute, hier heb je een sterke basis, een goede voorbereiding en vooral de juiste mensen voor nodig. En die hebben we bij CD&V Geel!"


Inmiddels wordt ook de laatste hand gelegd aan het partijprogramma. "We gaan er prat op dat we met het meest gedragen programma kunnen uitpakken", meent Leen Beke. "Vanuit alle hoeken van de Geelse bevolking kregen we de nodige input. Niet alleen via de diverse memoranda maar ook via onze eigen initiatieven waarvan de vijf rond-de-tafel-gesprekken begin dit jaar een onderdeel zijn. De verzamelde gegevens worden op dit moment nader onderzocht en getoetst. We hebben het voordeel dat we de nodige kennis en ervaring hebben om het effect, maar ook de financiële en organisatorische haalbaarheid na te gaan.


Er kan nog heel wat gerealiseerd worden in Geel, maar dat neemt niet weg dat we omzichtig moeten omspringen met de middelen. CD&V Geel gaat voor een ambitieus maar realistisch programma. Samen voor Geel! "