Geel

Geel is financieel gezond

De stad Geel heeft een primeur. Het stelde als eerste de financiële resultaten van 2011 voor. Dit volgens de nieuwe richtlijnen opgesteld door de Vlaamse overheid. Afgelopen maandag keurde de gemeenteraad de rekening van 2011 goed.


De opbrengsten stijgen lichtjes. Niet door een stijging van de belastingsbijdrage per inwoner, maar door het groter aantal inwoners en een groeiende economische activiteit. De werkings- en de personeelskosten blijven bovendien stabiel. Vorig jaar werd voor 13,5 miljoen euro aan investeringen uitgevoerd. Een groot deel daarvan ging naar fuifzaal De Waai, het Marktplein, het rioleringsproject op Ten Aard en onderhoudswerken aan wegen.


Het kasresultaat van zo’n 2 miljoen euro voor het boekjaar 2011 is het gevolg van een consequent zuinig beleid. De uitgaven werden nauwlettend gecontroleerd en waar mogelijk werd ook bespaard. Voorbeelden zijn het centraliseren van de aankopen en aantrekken van subsidies. Uit de rekening blijkt dat de stad Geel financieel gezond is en een duurzaam beleid voert op middenlange termijn. Een positieve, stijgende kasstroom en voldoende overschot op de dagelijkse werking creëren ruimte om beleidsinitiatieven te nemen.