Geel

Bedrog met bedrijvengidsen

De lokale politie kreeg recent een aantal meldingen van ondernemers over bedrog met bedrijvengidsen, reclame-inlassingen en domeinnamen. De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie meldt dat oplichters een brief, fax of e-mail sturen naar ondernemers met de vraag om adresgegevens te corrigeren of reclame te maken in hun bedrijvengids. Wie ondertekent, verbindt zich vaak tot een peperduur contract.


Ook wordt er in een aantal van deze bedrijvengidsen gebruik gemaakt van het wapenschild van de gemeenten. Hierdoor zou de indruk kunnen ontstaan dat men reclame werft in opdracht van of in samenspraak met de betrokken gemeente. Het gaat echter om volledig private initiatieven.


De politie raadt iedere ondernemer aan om zeer voorzichtig om te springen met dit type aanbiedingen. Indien je slachtoffer was van een oneerlijke handelspraktijk, dan kan je klacht indienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie.  http://economie.fgov.be/nl.