Geel

Vaste inschrijvingsdag voor Geelse scholen

Geel heeft stilaan te kampen met onderwijsproblemen zoals in Antwerpen, waar kleuters moeilijk een school vinden. Door de sterke bevolkingsgroei in Geel zitten de kleuter-en lagere scholen steeds vaker en sneller aan hun maximumcapaciteit. Onder impuls van de stedelijke onderwijsdienst hebben de 17 Geelse basisscholen daarom nu duidelijke afspraken vastgelegd. Tot nu toe konden de scholen zelf bepalen wanneer ze hun inschrijvingsmoment hielden en konden ze geen leerlingen weigeren. Dat verandert vanaf dit jaar.


Er komt een gezamenlijke inschrijvingsdag op 18 maart voor het schooljaar 2013-2014. Eerder inschrijven kan niet meer. Later kan ook nog, maar een aantal scholen voert wel een inschrijvingsstop in. Wie een broer of zus op school heeft, mag al op 1 maart inschrijven. Het weigeren van nieuwe leerlingen is wel aan strenge regels onderworpen. Een nieuw Vlaams decreet legt de scholen op om op voorhand hun capaciteit te bepalen, zodat ouders weten of er nog plaats is.