Geel

Jan Hoet ereburger Geel

Maandag wordt tijdens de gemeenteraad gestemd over het ereburgerschap voor Jan Hoet. Hij woonde tot zijn tien jaar in Geel en bleef nadien een erg goede band houden met de stad. Burgemeester Vera Celis zei dat Jan Hoet de titel van ereburger zeker verdiend omdat hij zijn jeugd heeft doorgebracht en zich nog altijd voor een groot stuk Gelenaar voelt. Hopelijk keurt de gemeenteraad dit unaniem goed. Wanneer de titel officieel wordt uitgereikt is nog niet geweten.