LaakdalMeerhout

Veel belangstelling voor eerste forum tewerkstelling en sociale economie

Vorige week vond in de Geelse werkwinkel het eerste forum plaats over tewerkstelling en sociale economie. Dit gebeurde op initiatief van Geel, Laakdal en Meerhout. Via het forum willen de initiatiefnemers acties uitwerken om de tewerkstelling in de regio te stimuleren. Dat kan in de eerste plaats door bruggen te bouwen met o.a. de onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties en andere lokale besturen. Er wordt extra aandacht besteed aan diversiteit op de werkvloer, welzijn en armoede, onderwijs en sociale economie. Een breed pallet aan ideeën en mogelijkheden zijn voorgesteld en ook is er een vaste agenda bepaald. De deelnemers gaan tweemaandelijks samen komen om concrete acties uit te werken.