LaakdalMeerhout

Minnelijke schikking voor afgewezen korpschef

Er is een minnelijke schikking voorgelegd door de politieraad van de zone Geel-Laakdal-Meerhout aan Cris Wandelseck. Hij was kandidaat voor korpschef van de politiezone, maar slaagde tot tweemaal niet voor de selectieproeven. Hij stapte daarom naar de Raad Van State. Wandelseck is al jaren korpschef van de politiezone Zuiderkempen. Na de eerste test oordeelde de jury dat alle kandidaten ongeschikt waren. Wandelseck had bedenkingen bij de manier waarop de beslissing werd gemotiveerd en stapte naar de Raad van State. Hij kreeg eerder van dit jaar gelijk bij de Raad van State.


Ondertussen werd een tweede selectieprocedure gehouden en ook daar viel Wandelseck buiten de boot. Er werd een nieuwe korpschef gevonden en benoemd. Ook tegen deze procedure en benoeming zijn nog rechtszaken lopende van Wandelseck. Om van alle rechtszaken verlost te zijn heeft men hem nu een minnelijke schikking van 16.665 euro voorgesteld. Burgemeester Vera Celis betreurt dat het bericht gelekt is naar de pers nog voor dat het gisterenavond op de politieraad werd besproken en goedgekeurd. Ze gaat na of dit juridisch wel kan.


Het was Patrick Van Krunkelsven van de Laakdalse oppositiepartij Stem! die het nieuws naar buitenbracht. Volgens Van Krunkelsven gaat het om 10.000 euro morele schadevergoeding en 6.655 euro vergoeding voor de al gemaakte gerechtskosten. Volgens Van Krunkelsven is het verwerpelijk van beide partijen. Je kan niet bij de Raad van State gaan pleiten voor gerechtigheid en die gerechtigheid dan voor wat geld laten schieten, zei hij. Als het bestuur een fout maakt, dan moet het die rechtzetten op de juiste manier door de procedure opnieuw te doen.


Bij de minnelijke schikking is onder andere rekening gehouden met de kostprijs van een nieuwe selectieronde om een korpschef te vinden, als de Raad van State Wandelseck opnieuw zou volgen en de benoeming wordt vernietigd. Cris Wandelseck reageerde zelf heel kort dat hij een zo spoedig mogelijk een definitieve en goede oplossing wil hebben voor iedereen. Zowel voor de politiezone als voor de belastingbetaler.