LaakdalMeerhout

ACV en buurtbewoners Genelaar voeren actie voor verkeersveiligheid

Donderdag voert ACV Meerhout en Laakdal, samen met de vakbondsleden van Nike en de buurtbewoners van Genelaar actie voor veiliger woon-werkverkeer in Meerhout en Laakdal. Met de actie vragen ACV en de buurtbewoners aan de gemeentebesturen van Meerhout en Laakdal om dringend in te grijpen en maatregelen te treffen voor veiliger verkeer. Aanleiding is de onveilige situaties op wegen en kruispunten die werknemers en buurtbewoners dagelijks moeten trotseren op weg naar school, werk of in hun vrije tijd. Langsheen het traject van het kruispunt van de vier wegen in Klein-Vorst tot de Schoolstraat in Meerhout hangen zwarte linten en worden tekstborden geplaatst. Tijdens de shiftwissel van de vroege en late verzamelen vakbondslui van ACV en buurtbewoners om een ludieke actie te houden met een doodskist en een gewonde fietser. Zij staan symbool voor de onveiligheid t.h.v. Genelaar.