LaakdalMeerhout

Verkoper van ‘bommendetector’ schuldig aan fraude

James McCormick is door een Brits rechter schuldig bevonden aan fraude. De man verkocht zes jaar geleden een waardeloze bommendetector aan de lokale politie van de zone Geel-Laakdal-Meerhout en dit voor 16.000 euro. Toenmalig korpschef Jef Van Lommel liet zich overhalen. De bommendetector was niet meer dan een goedkope golfbalzoeker. Niet alleen de lokale politie liet zich vangen. Tal van politiekorpsen, overheden en legeraanvoerders over de hele wereld trapten in de val van McCormick. In totaal zou hij 58 miljoen euro winst hebben gemaakt met de fraude. Na een reeks klachten startte de Britse politie een onderzoek. Tijdens dat onderzoek en de daaropvolgende rechtszaal trokken twee agenten en voormalig korpschef Jef Van Lommel naar Engeland om te getuigen tegen James McCormick. Zij werden vergezeld door voormalig burgemeester Frans Peeters, de toenmalige voorzitter van de politieraad. Het is nog maar de vraag of de lokale politie ooit iets van de 16.000 euro kan recuperen. Want de Iraakse overheid had een enorme schuldvordering. Op 2 mei krijgt James McCormick te horen welke gevangenisstraf hij krijgt voor de fraudezaak.