LaakdalMeerhout

Geen beslissing over verlagen leeftijdsgrens GAS boetes

De stad Geel en haar buurgemeenten Laakdal en Meerhout hebben nog geen beslissing genomen over het verlagen van de leeftijdsgrens voor een GAS boete. Deze drie gemeenten vormen samen één politiezone. Donderdag werd het wetsvoorstel om de leeftijd te verlagen naar 14 jaar goedgekeurd. In de wettekst staat dat de boetes tot een maximaal bedrag van 350 euro kunnen uitgeschreven worden voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen. Ook is er sprake van een gemeenschapsdienst van maximaal 15 uur voor minderjarigen en 30 uur voor meerderjarigen als alternatieve maatregel voor de GAS-boete. Daarnaast is sprake van verplichte bemiddeling voor de minderjarige en krijgt de burgemeester de mogelijkheid om een tijdelijk plaatsverbod op te leggen. Voorts zullen meer groepen ambtenaren boetes kunnen uitschrijven en zullen gemeenten de krachten kunnen bundelen. Ook moeten de gemeenten die in hun politiereglement GAS-boetes voorzien van 14 jaar, alle minderjarigen met alle mogelijke communicatiemiddelen inlichten.