Meerhout

Ontwerp RUP Schoolstraat inkijken tot 1 juli

In Meerhout kan je het ontwerp voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van de Schoolstraat inkijken tot en met 1 juli. Tot dan kunnen bezwaarschriften ingediend worden. Dat dient te gebeuren bij een aangetekend schrijven of kan afgegeven worden tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis.