Geel

Kogeka en GO Geel zijn voor hervormingen

De scholengemeenschap Kogeka en van het gemeenschapsonderwijs Geel zijn voor de hervorming van het secundair onderwijs. Zij vinden dat de nadruk bij berichtgeving over de geplande hervorming onterecht op de negatieve reacties ligt. Zij verenigden zich met een aantal netoverschrijvende secundaire scholen in Vlaanderen met als doel een positief signaal uit te sturen en andere scholen te inspireren. Zij zijn al tien jaar bezig met de vernieuwing van inhoud en structuren. Verschillende onder hen lieten de opdeling tussen het ASO, TSO en BSO al eerder vallen en bundelden een brede eerste graad of bieden modules aan, die de interesse bij leerlingen prikkelen. Het doel van de scholen is de jongeren sneller in de richting te krijgen die het best voor hen geschikt is. Voor ouders blijft eerder de naam en aard van de school belangrijk. Maar door alles bv. samen te brengen op een campus met een toegangspoort valt dat voorbehoud weg, aldus de directies van de scholen.