LaakdalMeerhout

Politiezone wil voortaan buurtbewoners meer betrekken

De aanvragen voor vakantietoezicht in de verschillende politiezones in de Kempen blijven nagenoeg constant of stijgen licht. In de zone Geel-Laakdal-Meerhout denken ze nu aan een uitgebreide versie. Ze willen buurtbewoners in de toekomst meer betrekken.


De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout is één van de grotere zones. Zij krijgt zo’n driehonderdtal aanvragen per jaar. De politie denkt er nu aan het systeem tegen volgend jaar te herbekijken. Omdat agenten slechts zo’n één of twee keer voorbij alle adressen kunnen rijden, denkt men er nu aan om de buren of buurtbewoners er meer bij te betrekken. Die mensen zijn dikwijls wel meer thuis. De politie van de zone Geel-Laakdal-Meerhout wil meer sociale controle promoten.