GeelLaakdalMeerhout

Lokale politie onderzoekt of huurgelden niet verjaard zijn

De lokale politie onderzoekt of de huurschuld dat ze heeft niet gedeeltelijk verjaard is. Tijdens de afgelopen politieraad raakte bekend dat de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout voor ongeveer 500.000 euro achterstallige huurgelden heeft voor het voormalig rijkswachtgebouw aan de Werft. De Regie der Gebouwen, eigenaar van de panden aan de Werft, zal vermoedelijk geen verwijlinteresten eisen. Omdat gedurende deze jaren geen enkele aanmaning is gedaan of wat dan ook is verstuurd om de huur toch te innen.


Destijds werd overeengekomen dat tussen 2004 en 2006 geen huur moest betaald worden aan de Regie, omdat de lokale politie met eigen middelen verbouwings- en verbeteringswerken uitvoerde aan het gebouw.


Vanaf 2007 moest dat wel opnieuw gebeuren, maar is er dus niet van gekomen. Die vergetelheid is aan beide kanten pas aan het licht gekomen. Na de verhuizing van het commissariaat aan de Werft naar het nieuwe veiligheidscentrum kwamen de gebouwen daar leeg te staan. De regie wil de huurgelden die ze gedurende al die jaren had moeten ontvangen nog innen.


In mei van dit jaar heeft de Regie dat gemeld en nadien volgde een ingebreke stelling. Dat zegt de Geelse burgemeester en voorzitter van de politieraad Vera Celis. Zij beloofde dat het dossier intern tot op de bodem wordt uitgespit. De Geelse N-VA reageerde onthutst op deze feiten. Want het zijn de deelnemende gemeentes aan de politiezone die het financieel gat dienen dicht te rijden.