LaakdalMeerhout

Forse daling verkeersongevallen en verkeersslachtoffers in politiezone

Vorig jaar was er een forse daling in verkeersongevallen en verkeersslachtoffers in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. 2013 was veruit het jaar met de minste ongevallen en slachtoffers van de afgelopen tien jaar. 795 verkeersongevallen werden vastgesteld, een gemiddelde van twee ongevallen per dag. Dat is een daling van 20% tegenover 2012. Er gebeurde slechte één ongeval met dodelijke afloop. In 2012 waren dit er nog zeven.

Het aantal slachtoffers vorig jaar is gedaald ten opzichte van 2012 met 27%. Wel is het aantal ongevallen met kwetsbare weggebruikers gestegen met 7%. Ook het slachtoffer van het dodelijk verkeersongeval was een zwakke weggebruiker. Zij blijven een belangrijk aandachtspunt. De meeste ernstige ongevallen gebeurden in Meerhout. Hier had 1/3 van de ongevallen een lichamelijk letsel tot gevolg. Voor Geel was dit 28% en voor Laakdal 20%.

Geel is koploper wat betreft het aantal verkeersongevallen. Veertien inwoners op 1.000 werden in onze stad het slachtoffer van een ongeval. Laakdal volgt met 13 inwoners op 1.000 en in Meerhout waren dat er 7 inwoners op 1.000. In Geel daalde het aantal verkeersongevallen met 23%. In Laakdal was er een daling van 30%. Maar in Meerhout was er een stijging van 18%. Bij 35 procent van de vastgestelde verkeersongevallen werd vluchtmisdrijf gepleegd.