Geel

Geelse Kunstkring zoekt lokaal

De Geelse kunstkring is dringend op zoek naar een nieuw lokaal in Geel, omdat het plafond in het huidige lokaal naar beneden is gekomen. Ideaal is een zaal, waar de kunstkring kan bijeenkomen, schilderen en tentoonstellingen kan houden. Weet je een mooie locatie, neem dan contact op met Lutgard De Backer, voorzitster van de Geelse Kunstkring op 0499 29 77 20 of per mail op lutgarddebacker@scarlet.be