LaakdalMeerhout

Inspiratiemoment ‘Burgers verbeteren communicatie politiezone’ succes

Op dinsdagavond had de lokale politie van de zone Geel-Laakdal-Meerhout een boeiend inspiratiemoment over communicatie met burgers gehad. Heel wat mensen zijn er op afgekomen. In kleine groepjes werd besproken hoe de de lokale politie nu communiceert en wat er aan kan verbeterd worden. Ook zijn er nieuwe ideeën naar boven gekomen en worden ze verder uitgewerkt.