LaakdalMeerhout

19 boetes bij controle actie op zwaar vervoer

Afgelopen woensdag voerden de agenten van de zone Geel-Laakdal-Meerhout een controleactie uit op het zwaar vervoer. Negentien boetes werden in totaal uitgeschreven. De meest voorkomende overtredingen waren inbreuken op de wegcode, het niet voldoen aan de technische eisen en de verkeerde ladingzekering. De actie liep van zes ’s morgens tot twee uur in de namiddag. Ook werd voor de controle samengewerkt met andere diensten zoals de Vlaamse belastingsdienst, het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer.