Geel

Initiatiefnemers facebookpagina ‘We zijn de Geelse chaos beu’ hebben overlegd met stad

De initiatiefnemers van de facebookgroep ‘We zijn de Geelse chaos beu’ hebben overlegd met de sectormanager stedelijke ontwikkeling en infrastructuur en schepen van mobiliteit Christoph Molderez. Uit het overleg zijn een aantal belangrijke zaken uit de bus gekomen.

Omdat de verkeersstroom in de Nieuwstraat een probleem vormt, zou men vanaf 7 april een aantal wijzigingen willen doorvoeren. Eén van de belangrijkste is namelijk dat de Rozendaal terug twee richtingsverkeer wordt  tot aan de Heidebloemstraat. Ook is men van plan om van de Heidebloemstraat tot aan Stationsstraat 2 richtingsverkeer toe te laten. Dat gaat de circulatie in het ruimere gebied Rozendaal verbeteren. Men verwacht dat deze wijzigingen, samen met het opengaan van de nieuwe bereikbaarheidsas in Baantveld de Nieuwstraat moet ontlasten van verkeersdrukte.

Volgende week wordt met De Lijn overlegd voor het busverkeer. Er zijn vnl. problemen met de lijn 15b. Eind april wordt op de volgende adviesgroep gemeentelijke mobiliteit de verkeerscirculatie verder besproken en geëvalueerd. Zowel Maarten Van Camp als Ingrid Vertessen, de initiatiefnemers van de facebookgroep hopen dat ze erbij betrokken worden.