Geel

CD&V staat kritisch tegenover proefopstelling circulatieplan

CD&V Geel staat kritisch tegenover de proefopstelling van het verkeerscirculatieplan. Dat lees je op de website van de partij. CD&V Geel staat wel achter de voorlopige beslissing van het stadsbestuur om in de Rozendaal opnieuw tweerichtingsverkeer voor de bewoners toe te laten en benadrukt dat dit een tijdelijke aanpassing is van een voorlopige proefopstelling. De huidige situatie is geen definitieve wijziging van de verkeerscirculatie. Voor CD&V is het duidelijk dat een aantal van de doorgevoerde wijzigingen geen verbetering zijn voor de mobiliteit en bereikbaarheid van het centrum. . Als het aan partij ligt, zou tweerichtingsverkeer in de Rozendaal weer toegelaten worden tussen Nieuwstraat en Heidebloemstraat, maar zou ook de richting van het laatste deel van de Rozendaal opnieuw omgedraaid worden. Zo wordt de bereikbaarheid van de stationsomgeving  verbeterd en kunnen bewoners vanuit de Fabriekstraat, Rozendaal en Heidebloemstraat terug via het station onmiddellijk het centrum verlaten zonder de Nieuwstraat te moeten passeren. Volgens CD&V Geel is de nieuwe bereikbaarheidsas via Baantveld en de doorsteek achter de kerk van St-Amands wel verbeteringen die de bereikbaarheid van de parking Werft en Ecodroom ten goede komen.  CD&V Geel blijft ook uitgaan van haar visie op basis van het oorspronkelijke mobiliteitsplan en gaat haar standpunten in verband met de evaluatie van de voorlopige proefopstelling toelichten op de gemeenteraadscommissie van 3 juni eerstkomend.