Geel

Veel bezoekers op watersportdag Geelse Kajakvaarders

In het weekeinde van 17 en 18 mei hielden de Geelse kajakvaarders aan het Kempisch kanaal opendeur tijdens de Bloso watersportdag.