Geel

Geel zet schouders onder ambitieus oriënterings- en doorstromingsproject

Met Wakannekik zetten overheden zoals onze stad, bedrijven en scholen het belang van het talent van elk kind bij zijn studie- en beroepskeuze in de kijker. Het is een bekend probleem dat het bedrijfsleven moeite heeft om goed geschoolde en gemotiveerde arbeiders te vinden. Dat heeft in grote mate te maken met het feit dat kinderen bij de bepaling van een studie en beroepskeuze zich nog te weinig laten leiden door hun eigen talenten, hetgeen ze kunnen. Met Wakannekik willen zowel scholen, bedrijven en overheden erop wijzen dat ze de kans moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen. En hen in één adem warm te maken voor het technisch en beroepsonderwijs. De werkgroep Wakannekik ontstond zes jaar geleden al, maar krijgt nu een verlengstuk. Het presenteert lessenpakketten en bedrijfsbezoeken voor scholen, naast een toneelstuk met kinderen over talentenontwikkeling, dat specifiek bestemd is voor de ouders. In de werkgroep zitten mensen vanuit het bedrijfsleven zoals Umicore, het lokaal bestuur en scholen met ondermeer Kogeka.