Turnhouts parket gaat foutparkeerders niet meer vervolgen

De interlokale GAS vereniging in onze regio ziet het niet zitten om parkeerboetes via het systeem van GAS boetes te innen. Het Turnhoutse parket besliste om de parkeerovertredingen niet meer te vervolgen. Dat zegt de Turnhoutse procureur des Konings Dominique Reyniers. Een wetswijziging maakt het mogelijk dat parkeerovertreders via de gemeentelijke GAS-wetgeving worden geïnd via de GAS-ambtenaren. De interlokale GAS vereniging die veertien gemeenten vertegenwoordigen, waaronder Geel, wil een stokje steken vooraleer die nieuwe tendens ingevoerd wordt als regel.

De vereniging zegt dat een aantal grote steden vragende partij zijn voor GAS-parkeerboetes omdat het financieel voordelig is voor de steden zelf en op die manier bespaart het parket. Niemand lijkt zich te bekommeren om de kleine gemeenten en steden, want voor de veertien gemeenten in de interlokale GAS vereniging van de Kempen worden jaarlijks maar vierduizend parkeerovertredingen vervolgd door het parket. En dat is veel te weinig voor de veertien gemeenten, want men moet zelf een volledig nieuwe administratie uit de grond stampen om de inningsprocedure over te nemen. Die hoge kosten maken dat de kleine gemeenten er meer voor moeten betalen door extra personeel in te zetten en op het einde houden de kleine gemeenten er niets aan over.

De interlokale GAS-vereniging wil een overleg met het parket. Die heeft eenzijdig en zonder overleg met de lokale besturen beslist dat zij parkeerovertredingen niet meer willen en gaan vervolgen. Als dat zo doorgevoerd wordt, treedt er straffeloosheid op, tenzij de lokale besturen de taak overnemen via de GAS-regeling. In Turnhout en de gemeenten daarrond is men wel tevreden over het systeem. Daar is men al van 30 september overgeschakeld naar het systeem van GAS-parkeerboetes.