LaakdalMeerhout

Uitzendkantoor voor alleenstaande ouders stopt

Het uitzendkantoor W3 voor alleenstaande ouders stopt eind oktober. W3 kwam tot stand door het initiatief en engagement van de stad Geel, Randstad diversity en de projectsubsidies vanuit de federale overheidsdienst maatschappelijke integratie. De initiatiefnemers gaan het project evalueren en gaan op zoek voor een doorstart van dit mooi initiatief. Het stadsbestuur ziet de noodzaak in voor gepaste begeleiding van alleenstaande ouders in hun zoektocht naar werk.

Maar deze specialistische en uitgebreide begeleiding van Randstad Diversity kost geld. Eén van de mogelijkheden om het project verder te zetten is een duurzame samenwerking met diverse partners en overheden. W3 heeft een tal van werkzoekende alleenstaande ouders aan een job geholpen. Van de 64 raakten 25 personen aan het werk via W3. Drie werkzoekenden zijn gestart met een opleiding en elf personen zijn doorverwezen naar organisaties die hen gespecialiseerd begeleiden. De initiatiefnemers zijn trots op de resultaten die ze op korte termijn hebben geboekt. De doelgroep betreft alleenstaande ouders die zonder hulp of het juiste diploma moeilijk aan het werk geraken en een groot risico lopen op armoedeproblematiek. Een gepast activeringsbeleid blijkt tot echte resultaten te leiden.

Eind oktober stop W3 in zijn huidige vorm. De werkzoekenden die nog ingeschreven staan, worden door Randstad gecontacteerd om hen via het Randstad uitzendkantoor verder te begeleiden in hun zoektocht naar werk. De belangrijkste conclusie van W3 is dat veel werkzoekenden vaak niet weten waar ze terecht kunnen om hen te helpen in de zoektocht naar een job, een opleiding of een statuut als zelfstandige. De stad Geel maakte daarom samen met VDAB een brochure met daarin alle organisaties die werkzoekenden kunnen helpen in hun zoektocht naar werk, een opleiding of het ondernemerschap. De brochure is verkrijgbaar bij het sociaal huis in Geel. OCMW in Laakdal en Meerhout en Werkwinkel in Geel.