LaakdalMeerhout

5 processen-verbaal voor drugsbezit bij grootscheepse actie stadspark en stationsbuurt

Vijf mensen kregen een proces-verbaal voor drugsbezit. De agenten van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout controleerden 335 personen op het bezit van drugs. De actie werd gehouden in de stationsbuurt en het stadspark van Geel. Vier mensen hadden een gebruikershoeveelheid cannabis op zak. Eén van hen was ook in het bezit van een pepperspray, wat een verboden wapen is. Tijdens de controle werd ook een kleine hoeveelheid hasj aangetroffen bij één persoon. Voor het bezit van de verdovende middelen en het verboden wapen werd een proces-verbaal opgemaakt.

Ook bleken twee personen illegaal in het land te zijn. Zij werden bestuurlijk aangehouden in afwachting van de beslissing van de dienst vreemdelingenzaken. De actie vond plaats van 11 tot 14u. De agenten van de lokale politie kregen bijstand van twee politieagenten en twee drugshonden van de federale politie.